Skip to content

PROFESIONÁLNE DRONY & UAV

Proofminder

poľnohospodárska platforma na úrovni jedného listu

proofminder (1)
monitoring poli dronmi
proofminder-logo

Čo je Proofminder?

Proofminder je maďarská spoločnosť, ktorá vyvíja platformu pre presné poľnohospodárstvo. Táto platforma využíva umelú inteligenciu na analýzu leteckých snímok z dronov, aby poskytla pestovateľom cenné informácie o každom centimetri ich políčok.

Proofminder je vhodný pre všetky druhy poľnohospodárskych plodín, vrátane obilnín, zeleniny a ovocia. Je to ľahko použiteľný nástroj, ktorý si nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti alebo vybavenie.

Proofminder je inovatívna technológia, vyvíjaná spoločnosťou v Maďarsku. Oblasti, v ktorých sa najčastejšie využíva táto služba, sú napríklad: kastrácia kukurice, detekcia buriny, vytvorenie tzv. spot spraying mapy, kontrola sejby, odhad úrody, monitoring, škody spôsobené zverou atď.

drony casozber
Leteckých hodín
mapovanie poli dron
Zmapovaných hektárov
legálne drony
Profesionalita
drony casozber
dní časozberu
vzlet drona
z postrekovania ovladacka
proofminder monitorovanie kukurice

Ako to prebieha ?

Pri kastrácii hybridnej kukurice dron napríklad nalieta zvolenú oblasť. Následne v cloude AI spracuje fotky a pomocou algoritmov identifikuje časti, pri ktorých túto činnosť treba ešte vykonať. (Priradí presné GPS súradnice na každú jednu kukuricu.) Toto pomáha poľnohospodárom z hľadiska toho, že nemusia posielať brigádnikov do kukurice, aby hľadali potrebné miesta, kde treba ešte kastráciu vykonať. (Info pre vás: Keď je počet nekastrovaných kukuríc nad určitým limitom, tak sa to už neklasifikuje ako kukurica na predaj na sejbu.)

Spot spraying

Účelom tohto procesu je identifikovať na danej ploche burinu. Dron nalietava oblasť a v cloude vypracuje mapu s presnými GPS súradnicami, kde sa tieto buriny nachádzajú. Následne túto mapu môžu použiť drony alebo aj iné rôzne pozemné stroje na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín. Takto sa prípravky aplikujú presne len na tie miesta, kde sa burina nachádza, čím sa šetria zdroje farmára (ľudské, voda atď.) ako aj finančné prostriedky, ktoré vynakladá na tieto prípravky. Prípravky a postreky v agrosektore sú každým rokom nákladnejšie a zvyšujú náklady. 

proofminder polia (1)
proofminder polia
proofminder prelety na poliach

Odhad výnosov úrody na hektár

Oblast sa namapuje dronom alebo pozemne, v cloude sa to spracuje a následne dostaneme dáta. Na Slovensku sa to využíva napríklad v ovocných sadoch.

Možnosti, na čo sa táto technológia môže využiť, sú skoro neobmedzené. Preto radi berieme rôzne návrhy, čo by potrebovali farmári zistiť na poli. Následne vieme vyvinúť use case a otestovať to.

Use case na odhad úrody dronmi

PRÍPADY POUŽITIA PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO

Kontakt

Kontakt