PROFESIONÁLNE SLUŽBY

UAV zariadenia na mieru, Podklady pre geodetov, Podklady pre stavebníkov a developerov, Služby pre ťažobné a výrobné spoločnosti, Inšpekčné práce, Podklady pre poľnohospodárov a iné

LETECKÉ FOTO

Letecké fotografie vo vysokom rozlíšení, Letecké panoramatické fotografie, Letecké časozberné fotografie a iné

LETECKÉ VIDEO

Profesionálne filmové RAW kamery, Mnohoročné skúsenosti, Kvalitné objektívy, Diaľkové ostrenie, FullHD prenos obrazu na viac stanovísk súčasne a iné

Profesionálne letecké práce

Podklady pre stavebníkov a developerov

 • Merateľné 3D modely stavieb
 • 3D modely s textúrami
 • Termálne 3D modely
 • Spracovanie dát, exporty
 • Dáta vhodné pre BIM
 • Vytváranie reportov
 • Video a fotodokumentácia
 • A iné

Podklady pre geodetov

 • Ortofotomapy – GeoTiff
 • DEM (Digital Elevation Model)
 • DSM (Digital Surface Model)
 • DTM (Digital Terrain Model)
 • Topografické mapovanie
 • Meranie veľkých plôch s vysokou presnosťou
 • Spracovanie dát, exporty
 • A iné

UAV zariadenia na mieru

 • Heavyliftery (Náklad v podvese viac ako 135 Kg)
 • Maratónci (1,5 h+ vo vzduchu)
 • Záchranárske UAV
 • Meteorologické UAV
 • A iné podľa požiadaviek

Služby pre ťažobné a výrobné spoločnosti

 • Georeferencované merateľné point cloud modely
 • 3D vizualizácie
 • Meranie kubatúr
 • Spracovanie dát, exporty
 • Vytváranie reportov
 • A iné

Letecké inšpekčné práce

 • Letecké inšpekcie bez nutnosti odstávky výroby
 • Letecké inšpekcie v ATEX prostredí (Foto + Termo)
 • Merateľné 3D modely stožiarov, stavieb, stavenísk a podobne v geodetickej presnosti
 • Merateľné 3D modely veľkých stavieb a stavenísk v geodetickej presnosti (dialnice, odpočívadlá a iné)
 • Merateľné 3D modely el. vedenia v geodetickej presnosti (ZVN, VVN, VN, NN)
 • Termovízna inšpekcia (Budovy, Komíny, Fotovoltaika a podobne)
 • Foto-video dokumentácie a inšpekcie veľkých stavieb (dialnice a iné)
 • Inšpekcie mostov, pilierov a ložísk z vonkajšej aj z vnútornej strany
 • Priemyselné inšpekčné práce rôzneho druhu
 • Výškové inšpekčné práce
 • Spracovanie dát, exporty
 • A rôzne iné

Podklady pre poľnohospodárov a pestovateľov

 • NIR ortofotomapy (NIR 600-800nm, NIR 800-900nm)
 • RGB ortofotomapy
 • Identifikácia poškodenia rastlín
 • Meranie plôch a objemov
 • Spracovanie dát, exporty
 • A iné

Monitoring ovzdušia

 • Monitoring radiácie zo vzduchu
 • Radiačné mapy
 • Monitoring kvality ovzdušia
 • Vzorkovanie
 • Spracovanie dát
 • Vytváranie reportov
 • A iné

Vojenské, policajné a záchranárske UAV zariadenia

 • Konštrukcia špecializovaných UAV pre armádu
 • Konštrukcia špecializovaných UAV pre políciu
 • Konštrukcia špecializovaných UAV pre vnútroštátnu bezpečnosť
 • Konštrukcia špecializovaných UAV pre záchranné zložky
 • A iné

Multikoptéry s robotickým ramenom

 • UAV vhodné na manipuláciu s predmetmi vo výške